Бизнесийн үндэс нь санхүүгийн удирдлага юм.

Бизкон боловсролын төв нь санхүүгийн мэдлэг боловсролоо нэмэгдүүлэх зорилготой та бүхэнд дараах сургалтуудыг санал болгож байна.

ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг гар аргаар, Microsoft Excel, Бизкон-5.0  программ дээр гаргаж сурах нярав хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Төрийн, Төрийн бус, Үйлдвэрлэл эрхэлсэн байгууллагын санхүү татварын тайлангуудыг өссөн дүнгээр гаргах, бүх төрлийн цогц бодлого бодож сурах сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Хуулийн дагуу татвараа зөв тооцоолох, татварын эрсдэлийг бууруулах арга зам практик мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Нягтлан бодогч нарт зориулсан 100% практик, татварын эрсдлээс хамгаалах, ажлын туршлага олгох, жижиг ААН байгууллагын бодит тайлан гаргах сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Орон нутагт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын бүх төрлийн тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон 3 өдөр танхимийн, 6 өдөр онлайн сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бямба гарагт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Онлайнаар зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Өөрийгөө удирдах менежмент онлайн сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Дотоод хяналтын системийн үнэлгээ хийж зөвлөмж бичих сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Удирдах ажилтнуудад зориулсан Санхүүгийн мэдлэг олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Нярав мэргэжил олгох сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Залилангаас сэргийлэх сургалт

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бизнесийн англи хэл Elementary A2

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

Бизнесийн англи хэл Elementary B1

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх