Орон нутагт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын бүх төрлийн тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон 5 өдөр бүтэн цагаар, 5 өдөр онлайн хичээллэх сургалтын хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

2018 / …. / ….  –  2018 / …. / ….

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

Бизкон боловсролын төв нь 2002 онд “Бүх нийтийг санхүүгийн боловсролтой болгох” уриатайгаар байгуулагдаж эдүгээ 16 жилийн турш мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага бүхий боловсон хүчин, тохилог анги танхим, материаллаг бааз суурьтайгаар тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг, тэргүүлэгч мэргэжлийн байгууллага болон өргөжсөн. Нягтлан бодох бүртгэлийн хамгийн олон нэр төрөл бүхий богино хугацааны сургалтуудыг явуулахаас гадна Мэргэшсэн мэргэжлийн нягтлан бодогч эрх олгох 6 сарын 100% практик сургалт, Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн эрх олгох 1 жилийн хугацаатай сургалтыг явуулж буй  боловсролын төв юм.

Өнөө үед богино хугацаанд практикт тулгуурласан сургалтанд сууж, нягтлан бодогчийн мэдлэг, ур чадвартай болох эрэлт хэрэгцээ их болжээ. Бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж байгууллагын эзэд нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэггүйгээс татварын, санхүүгийн олон эрсдэл тулгарч байна. Тиймээс энэхүү сургалтын зорилго нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан, татварын тайлан гаргах мэдлэг, боловсролыг богино хугацаанд 100% практик бүхий сургалт, хөтөлбөрийн дагуу, эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй, хөнгөлөлттэйгээр тухайн нутаг дэвсгэрт нь санхүүгийн боловсролыг эзэмшүүлэх явдал юм.

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан төгсөгчид
  • Бичил, жижиг, дунд ААН, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, эзэд удирдлагууд
  • Нягтлан бодох бүртгэлээр сургууль төгссөн боловч мэргэжлээрээ ажиллаагүй хүмүүс
  • Нягтлан бодох бүртгэлийг сонирхон судалж ажиллахыг зорьж буй хүн бүхэнд
  • Сургалтыг сонирхож буй мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилготой хүн бүхэнд /мэргэжил хамаарахгүй/ зориулагдсан.

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Сургалтыг Монголын мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогчдын институтийн практик дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нар удирдан явуулна.

Сургалтын агуулга /танхимаар/

Эхний өдөр

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, Нярав, Данс гэж юу вэ?, Дансны ангилал, Дансны харьцаа /Болд, Бат/

Дансны кодчилол

Дансны кодчилол, Ерөнхий журналд ажил гүйлгээг бүртгэх, Ерөнхий дэвтэр хөтлөх, Гүйлгээ баланс бэлтгэх /Сод, Заяа/

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл /АШБ/
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох арга /Ноён, Оюу/

Цалингийн бүртгэл

Цалингийн бүртгэл /АШБ/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцоолол
ХХОАТ-ийн тооцоолол /STS, Finish/

Хоёр дахь өдөр

Ниймгийн даатгалын тайлан

Нийгмийн даатгалын тайлан гаргах /маягт/

ХХОАТ тайлан гаргах

ХХОАТ-ын тайлан гаргах /маягт/

Бараа материалын бүртгэл

Бараа материалын бүртгэл /АШБ/
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох /Онон/

Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн бүртгэл /Дөлгөөн/

Гурав дахь өдөр

Санхүүгийн тайлан гаргах

Санхүү байдлын  тайлан гаргах
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан гаргах
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан гаргах
Мөнгөн гүйлгээний тайлан гаргах

ААНОАТ тайлан гаргах

ААНОАТ-ийн тайлан гаргах /маягт/ /STS/

НӨАТ тайлан гаргах

НӨАТ-н тухай ойлголт
НӨАТ-н тайлан гаргах /маягт, жишээ бодлого/

Microsoft excel программ дээр тайлан бэлтгэх

Программ дээр ерөнхий журнал, гүйлгээ баланс, ерөнхий дэвтэр санхүүгийн тайлан бэлтгэх

Сургалтын агуулга /онлайнаар/

Эхний өдөр

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, /Handsome/

Хоёр дахь өдөр

Тохируулах бичилт

Хойшлогдсон орлого, Хойшлогдсон зарлага
Хуримтлагдсан орлого, Хуримтлагдсан зарлага  /Б компани/

Гурав дахь өдөр

Авлагын бүртгэл

Авлагын тухай ойлголт
Авлагын ангилал
Найдваргүй авлага, түүнийг данснаас хасах /Хангай компани/

Дөрөв дэх өдөр

Жижиг мөнгөн сангийн бүртгэл

Жижиг мөнгөн сан, холбогдох бүртгэлүүд

Тав дахь өдөр

Эзэмшигчийн өмчийн бүртгэл

Эзэмшигчийн өмч, Хувьцааны бүртгэл, хуримтлагдсан ашиг, ногдол ашиг түүний бүртгэл /Ундрам компани/

Зургаа дахь өдөр

Бүх тайлангуудыг цахимаар шивж илгээх

Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг интернетэд шивж илгээх

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

Баасан, Бямба, Ням гаригуудад 09:30-18:30 цагийн хооронд 3 өдөр, онлайн-6 өдөр

Байршил

Орон нутаг дахь салбар төлөөлөгчийн байранд

Дагалдах материал

Сургалтанд гарын авлага дагалдана.
Хугацаагүй эрхтэй санхүүгийн программ бэлэглэнэ.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

М.М.У. ня-бо институт ТББ
Хас банк: 5000009705
Регистр: 9170839

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

CIA Mongolia