Бизнесийн англи хэл Pre-Intermediate B1

Бүртгүүлэх

2018 / … / …  –  2018 / … / …

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

Бизнесийн англи хэлний сургалт нь суралцагчдаа англи хэл болон бизнесийн талаар өргөн мэдлэг, мэдээллээр өгч, албан захидал бичих, цахим харилцаа, тайлан мэдээ бичих, бизнес шийдвэр гаргалт гээд ур чадваруудыг эзэмшүүлэн олон улсын түвшинд ажиллаж, амжилтанд хүргэх нэгэн хөшүүрэг болно гэж бид итгэж байна.

Сургалт хэнд зориулагдсан вэ?

 • Байгууллагын эзэд
 • Удирдах зөвлөлийн гишүүд
 • Хувьцаа эзэмшигчид
 • ТУЗ-ийн гишүүд
 • Салбарын удирдлагууд
 • Менежерүүд
 • Бизнесийн чиглэлийн оюутан сурагчид
 • Бусад сонирхсон хүн бүхэн

Сургалтанд сууснаар та ямар шинэ мэдлэг чадвар эзэмших вэ?:

 • Ажлын сонгон шалгаруулалт хийх
 • Бизнес санал тавих
 • Олон улсын гэрээ байгуулах
 • Бизнес төлөвлөгөө бичих
 • Тайлан мэдээ бэлтгэх
 • Дүгнэлт мэдээ бэлтгэх

Та энэхүү сургалтад хамрагдсанаар Англи хэлээ сайжруулаад зогсохгүй Financial Times, The Telegraph гээд шилдэг мэдээ бэлтгэгчдийн нийтлэл дээр тулгуурлан бизнесийн шилдэг туршлагуудыг судалж цаашид таньд хэрэгцээт УДИРДАХУЙН УХААН, МАРКЕТИНГ, МЕНЕЖМЕНТ, ХҮНИЙ НӨӨЦ, ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЦЭЛ БАЙГУУЛАХ гээд шилдэг кэйсүүд дээр ажиллан бизнесийн мэдээлэл, мэдлэгээ нэмэгдүүлэх боломжтой.

Тавигдах шаардлага:

Анхан шатны англи хэлний мэдэгдэхүүнтэй хүмүүст зориулагдсан

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Уг сургалтыг мэргэжлийн багш удирдан зохион байгуулна.

Сургалтын програм

Бүлэг 1

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 

Карьер

Ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар The Telegraph:

Телевизийн байгууллагын захиралтай хийсэн ярилцлага

Карьер шилжилт

Санал хүсэлт тавих

Утсан харилцаа YouJuice ХХК: Тохирох ажилтныг сонгон шалгааруулах

/E-mail бичих/

 

Бүлэг 2

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Компаниуд

Байгуулагуудын талаар Financial Times: Энэтхэгт төвтэй TATA Search ХХК-ийн захиралтай хийсэн ярилцлага Байгууллага танилцуулах

Одоо цаг

Одоо төгс цаг

Байгууллага танилцуулах Dino Conti Ice Cream ХХК: Байгууллагын ирээдүйд ашигтай хөрөнгө оруулалт хийх нь

/Бизнес санал бичих/

Бүлэг 3

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Борлуулалт

Худалдан авагчдийн төлөв TV Shop-ийн маркетинг хариуцсан захиралтай хийсэн ярилцлага Борлуулалт хийх

Module: must, need to, have to, should

 

Хэлэлцээр хийх

Тохиролцоонд хүрэх

Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах: Зочид буудал ба хувийн онгоц түрээсийн компаниуд

/Захидал, хүсэлт бичих/

Бүлэг 4

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Шинэ санаа

Шинэ санааны талаар Судлаачидтай хийсэн ярилцлага

 

Үйл үг, нэр үгийн холбоос

Өнгөрсөн цаг

Өнгөрсөнд үргэлжлэх цаг

 

Уулзалтыг амжилттай хийх Шинэ байгуулагат тохирох шинэ санааг сонгох

/тайлан мэдээ бэлтгэх/

Бүлэг 5

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Стресс

Ажлын стрессийн талаар Эрүүл мэндийн зөвлөх үйлчилгээний маркетинг хариуцсан захиралтай хийсэн ярилцлага Ажлын байран дахь стресс

Өнгөрсөн цаг

Өнгөрсөнд төгссөн цаг

Харилцан яриа эхлүүлэх David miller реклам: Ажилчдын стрессийг багасгах зарим зөвлөгөө

(тайлан мэдээ бэлгтэх)

Бүлэг 6

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Чөлөөт цаг

Чөлөөт цагийн талаар Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагын гүйцэтгэх захиралтай хийсэн ярилцлага Үйл үгийн олон утга Танилцах, харилцан яриа өрнүүлэх Хямдралтай худалдааны талбай сонгох ба зохион байгуулах

(e-mail бичих)

Бүлэг 7

Бүлэг 7
 

MOCK TEST

Шалгалт

Бүлэг 8

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 

Шинэ бизнес

Шинэ бизнесийн талаар Financial Times: Хүнсний чиглэлийн болон мөнгөн гүйлгээ эрхэлдэг компаниудын захирлуудтай хийсэн ярилцлага Эдийн засгийн хэллэг

Цаг заасан үг

Тоо ба

Тооцоолох

Taka Shimizu дугуйн компани: Шинэ үйлдвэрийн байршлийг сонгох

(e-mail бичих)

Бүлэг 9

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Маркетинг

Маркетинг ба маркетингийн аян Financial Times: Эмийн чиглэлийн компанийн Европийн бүс хариуцсан маркетингийн менежертэй хийсэн ярилцлага Хамтын ажиллагаа

Асуулт тавих

Утсан харилцаа

Мэдээлэл солилцох

Wincote International ХХК: Гадуур хувцасны борлуулалтыг сайжруулах төлөвлөгөө зохиох

/Е-mail бичих/

Бүлэг 10

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Төлөвлөх

Хэзээ хэрхэн төлөвлөгөө зохион байгуулах талаар Financial Times: Бизнесийн зөвлөхтэй хийсэн ярилцлага Төлөвлөгөө гаргах

Ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар ярилцах

Уулзалт: Лавлан асуух, тодорхойлох Европын хэвлэл мэдээллийн байгууллага: Сэтгүүлийн шинэ санаа гаргах

/Е-mail бичих/

Бүлэг 11

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах

Хүмүүсийг удирдах
Сайн менежерийн талаар Менежментийн номын зохиолчтой хийсэн ярилцлага Үйл үг

Угтвар

Шууд бус яриа

Харилцах

Яриа өрнүүлэх

Ashley Cooper Агентлаг: Байгууллага ба ажилчдын харилцааг сайжруулах нь

(тайлан мэдээ бэлтгэх)

Бүлэг 12

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Зөрчилдөөн

Маргааныг шийдвэрлэх боломжууд Chartered Institute of Personnel and Development: Бизнесийн зөвлөхтэй хийсэн ярилцлага Нөхцөлт өгүүлбэр Хэлэлцээр хийх: тохироо ба маргаан Herman & Corrie ХХК: худалдан авалт хийх шийдвэр гаргах

(Захидал бичих)

Бүлэг 13

Бүлэг Харилцан яриа Текст Дүрэм Ур чадвар Кэйс дээр ажиллах
 
 

Бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүний талаар Financial Times: Мэдээний найруулагчтай хийсэн ярилцлага Одоо төгс цаг

Үйлдэгдэх хэв

Бүтээгдэхүүн танилцуулах George Marshal шагнал гардуулах ёслол: Инновацийн шилдэг бүтээлийг сонгох

(тайлан мэдээ бэлтгэх)

Бүлэг 14

Бүлэг
Бататгал хичээл ба чөлөөтэй ярилцаж сурах дасгалууд

Бүлэг 15

Бүлэг
Шалгалт

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

 1. Даваа, Лхагва, Баасан гаригуудад
 2. Өдрийн анги: 14:00 – 16:30
 3. 1 сар хичээллэнэ.

Location

Bizcon VIP салбар: ХУД, Удирдлагын академийн эсрэг талд, Бизконы байр, 2 давхарт  Утас: 99109107, 91919107

Дагалдах материал

Гарын авлага үнэ төлбөргүй дагалдана.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

Монголын дотоод аудиторуудын институт ТББ
Хаан банк : 5020183197
Регистр: 8043019

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

Бизнесийн англи хэл Elementary B1