Өөрийгөө удирдах менежмент Харвардын боловсролыг Монголд онлайн сургалт

Бүртгүүлэх

2021 / …. / ….  –  2021 / …. / ….

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

  • Сургалтын хөтөлбөр, материал нь дэлхийд тэргүүлэгч Их сургуулийн менежментийн багц хөтөлбөрийн материал дээр суурилан өөрийн орны онцлог, нөхцөл байдалд зохицсон тайлбар, зөвлөгөөтэй явагдах учраас мөнгөөр үл хэмжигдэх өгөөжтэй, үнэ цэнэтэй сургалт, зөвлөгөөг суралцагч нарт олгоход оршино.

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

  • Том, дунд, жижиг, бичил ААН, Байгууллагын үүсгэн байгуулагчид, хувьцаа эзэмшигчид, ерөнхий, гүйцэтгэх захирал, удирдах ажилтнууд, газар нэгжийн захирлууд

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Өөрийгөө удирдах хичээлийг Бизкон Аудит ХХК-н захирал, Монголын дотоод аудиторуудын институт, Монголын удирдлагын нягтлан бодогчдын институт, Монголын дотоод хяналтын институтийн тэргүүн Лэгшидийн ОТГОНБАЯР удирдан явуулна.

Сургалтын агуулга

Бүлэг 1

Карьер

Карьер хөгжил гэж юу вэ?
Өөрийн карьераа удирдах нь
Өөрийгөө мэдрэх нь
Өөрийн ажлын үнэлэмжээ тодорхой болгох нь
Чадвараа үнэлэх нь
Хөгжих боломжийг компаниасаа хай
Бусдад карьераа удирдахад нь

Бүлэг 2

Ажил амжилттай даалгах

Ажил даалгахын зорилго
Ажил даалгахын үр ашиг
Ажил даалгахад ямар асуудал тулгарч болох вэ?
Ажил даалгахын ашиг тусыг үгүйсгэдэг шалтгаанууд
Та ажилаа даалгах цаг ирсныг илтгэх шинж тэмдгүүд
Үр дүнтэй ажил даалгах удирдамж
Ажил даалгалтаа хянах нь
Ажлыг зөв хүнд нь даалгах алхмууд

Бүлэг 3

Зорилгоо тодорхойлох

Цаг хугацаа болон ач холбогдлын түвшин
Смарт зорилготой болох
Зорилгоо тоо ба чанараар илэрхийлэх
Зорилгоо сонгож ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх
Амжилтанд хүрэх стратеги
Зорилгоо боломжит дээд хэмжээнд тодорхойлох
Ажлын гүйцэтгэлийг хэмжих нэгжийг тодорхойлох
Зорилгоо биелүүлэх, саад бэрхшээлийг удирдах
Зорилгуудаа үнэлэх

Бүлэг 4

Шинэ менежер ажлаа амжилттай эхлүүлэх

Бие даасан ажилтнаас менежерийн албан тушаалд шилжихэд суралцах зүйлс
Бие даасан ажилтан болон менежерийн ялгаа
Эрх мэдэл нөлөөллийг удирдах алхамууд
Ажлын гүйцэтгэлийн шаардлагад менежерийн хэв маягаа тохируулах
Үр бүтээлтэй сайн зохион байгуулалттай баг бүрдүүлэх
Менежерийн сэтгэл хөдлөл, стрессээ даван дийлэх

Бүлэг 5

Дээд удирдлагатайгаа харилцах

Дээд удирдлагатайгаа харилцахын ашиг тус
Менежертэйгээ харилцах явцыг хэрхэн удирдах
Харилцаагаа ашиглан ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх
Менежертэйгээ санал нийлэхгүй бол? Менежертэйгээ хэлцэл хийх
Менежертэйгээ үр дүнтэй харилцах зөвлөмжүүд
Өөрийн хэрэгцээний талаар ярилцах зөвлөмж

Хурал амжилттай удирдах

Хурлыг хэзээ зарлах вэ?
Хурлыг хэзээ зарлахгүй вэ?
Хурлын хөтөлбөрийн дараалал
Хуралд бэлдэх нь
Хуралд хэрэгжүүлэх зүйлс
Баг хэрхэн шийдэлд хүрэх вэ?
Орон зайн хурлууд
Удирдагчийн шийдвэр гаргалт
Хурал зохион байгуулах, хийх
Сайн хуралд муу зүйл тохиолдоход
Хурлын дараах үйл явцыг хянах

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

1 сарын онлайн сургалт

Явагдах салбар

Bizcon VIP салбар: ХУД, Зайсан, Удирдлагын академийн замын хойно, Бизкон 2 давхарт, Утас: 91919107

Дагалдах материал

Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

МД хяналтын институт ТББ
ХХБ банк: 473001556
Регистр: 8071357

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

Санхүүгийн Diamond 5.0+Payroll цалингийн систем хосолсон санхүүгийн программын сургалт