Стратегийн зөвлөгөө

Та хаа хүрхээ мэдэхгүй бол танд ямар замаар явах нь ялгаагүй.

Стратеги нь бизнесийн бүтэц загвар, зах зээлийн байрь суурь, шинэ санааг төлөвлөхөөс гадна олон төрлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж, өрсөлдөөний тогтвортой давуу талыг бий болгоход чиглэдэг нарийн ухаан юм.

Та бүхэн манай үйлчилгээг авснаар

  • Ямар ч нөхцөл байдлыг урьдаас харах хэцүү ч зах зээлийн өөрчлөлтийг мэдэрч, оновчтой шийдвэр гаргаснаар хохирогч бус харин ялагч нь байх боломжийг бид олгоно.
  • Зорилго, зорилтыг тодорхой болгож, амжилтаа хэмжин, үр дүнтэй шийдвэр гаргахад тань бид туслана.
  • Цаашдын үр ашиг, хөрөнгө оруулалт, төсөл төлөвлөгөө гээд танд тулгамдаж буй асуудлыг илүү тодорхой болгож, хязгаарлагдмал нөөцөө ашиглан амжилтанд хүрхэд тань бид туслана.
  • Бүгд л амжилтанд хүрхийг хүсдэг харин бид бусдаас өвөрмөц үнэ цэнэтэй дахин давтагдашгүй өөрчлөлтийг стратегиар дамжуулан тодорхойлж өгдөг.
  • Сүүлийн үеийн судалгаагаар гурван компани тутмын нэг нь таван жилийн дотор үйл ажиллагаагаа зогсоодог байна. Харин бид танд  тулгарч буй асуудалд мэргэжлийн үүднээс хандаж зөвлөх болно.

Санал болгож буй үйлчилгээ

Байгууллагын стратеги төлөвлөлт

Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн төлөвлөлт

Компанийн засаглалын үнэлгээ хийж, зөвлөгөө өгөх

Эрсдлийн үнэлгээ хийж, зөвлөгөө өгөх

Дотоод хяналтын системийн үнэлгээ хийж, зөвлөгөө өгөх

Бизнесийн төлөвлөгөө бэлтгэх зөвлөгөө өгөх

Бизнесийн дүн шинжилгээ хийх, зөвлөгөө өгөх

Байгууллагын удирдлагад зөвлөгөө өгөх

Байгууллагын дотоод мэдээлэл бэлтгэх зөвлөгөө өгөх

Стратегийн менежмент, манлайлал, ёс зүйн зөвлөгөө

Ханган нийлүүлэлт ба үйл ажиллагаа

Үнийн санал авах

Хэрэв та манай Стратегийн зөвлөх үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү.

Стратегийн зөвлөгөө