Зөвлөх үйлчилгээ

Шинэчлэл, инновацийг нэвтрүүлнэ.

Бид шинэчлэлт хийх, инновац болон өргөжин хөгжих, зардлыг бууруулах, эрсдэлийг удирдах гэх мэт олон стратегийг төлөвлөхөх, хэрэгжүүлэхэд тусладаг. Бид үр ашигтай байдлыг эрхэмлэн зөвхөн таны бизнес, танай байгууллагын онцлогт тохируулан дэмжлэг үзүүлэхийг хичээдэг.

Бид орон нутгийн болоод олон улсын байгууллагуудад төр, хувийн хэвшилээс үл хамааран зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.  Бизнесийн үйл ажиллагаа өдөр ирэх тусам шинэчлэгдэж, хөгжихийн хирээр илүү бүтээлч, илүү шинэлэг, илүү хамтын ажиллагаа гээд бүх л зүйл дээр илүүг шаардаж байна. Бизнес бол байдаг л зүйл, харин түүнийг цаг хугацаанаас хоцроолгүй шинэчлэн, чиглүүлэх нь илүү чухал юм.

Санал болгож буй үйлчилгээ

Хувийн санхүүгээ удирдах

Зээлийн төсөл боловсруулах

Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хууль эрхзүйн зөвлөгөө

Актурын үйлчилгээ

Технологийн зөвлөгөө

IFRS

Дата анализ

Үнийн санал авах

Хэрэв та манай Зөвлөх үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү.

Зөвлөх үйлчилгээ