Хүний нөөц

Бүтээмжийг сайжруулна.

Байгууллага бүр зах зээлийн хүрээгээ өргөжүүлж, үйл ажиллагааны чадвараа дээшлүүлэхийн тулд өөрийн хүмүүсээр дамжуулж өрсөлдөх давуу талыг олж авахыг хүсдэг. Тэд зөв чадвартай, зөв хүмүүс, зөв газарт зөв цагт, зөв зардлаар, зөв зүйлийг хийх аргыг эрэлхийлж байдаг.

Бизконий хувьд ажлын бүтээмжийг илүү сайжруулан бизнесийн томоохон цогц асуудлыг шийдвэрлэх, бизнесээ өргөжүүлэх, оновчтой болгох, хамгаалахад тань туслахыг эрмэлздэг. Бид танай байгууллагад тэмүүлэл өгч, үр дүнд нь таны ажиллах хүчний үнэ цэнэ, ажилчдын үүрэг хариуцлагыг бэхжүүлэхэд тусалдаг. Танай байгууллагын хүн бүр шаардлагатай ур чадвар, боловсрол, төлөв байдал, соёл, ёс суртахуунтай болсноор бизнесийн амжилтанд хүрэх бас нэгэн алхам болдог гэж бид боддог. Бид өөрсдийн туршлага, ур чадвараа дайчлан та бүхэнтэй хамтдаа шинэ санаачлагыг эрэлхийлэн эцсийн үр дүнд амжилтанд хүрхэд тань туслахдаа таатай байна.

Санал болгож буй үйлчилгээ

Байгууллагын хүний нөөцийн зөвлөгөө

Хүний нөөцийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ

Хөдөлмөр түүнтэй холбогдох хуулийн зөвлөгөө

Хөдөлмөрийн харилцааны баримт бичиг боловсруулах /гэрээ, дүрэм, журам боловсруулах/

Үнийн санал авах

Хэрэв та манай Хүний нөөцийн үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү.

Хүний нөөц