Аудит & Баталгаажуулалт

Итгэлцэлийг бэхжүүлнэ.

Аудит ба Баталгаажуулалт үйлчилгээ нь танд тулгарсан асуудлуудаа шийдвэрлэх, итгэлцлийг бэхжүүлэх, ил тод байдлыг бий болгоход туслах болно.

Аудит гэдэг нь зөвхөн санхүүгийн тоог хянах бус харин таны төсөөлж, төлөвлөж буй ирээдүйг цогцлоох үндэс суурийг нь бий болгох чухал нэгэн хэрэгсэл юм. Бид зөвхөн үйлчилгээгээ үзүүлэх биш харин таны асуудлын угт хүрч танд тулгарч буй асуудлыг шийдэхийг зорьдог. БИЗКОН таньтай хамтран ажиллахдаа үргэлж бэлэн байх болно.

Санал болгож буй үйлчилгээ

Санхүүгийн тайлангийн аудит, баталгаажуулах

Санхүүгийн тайлангийн нягтлах гэрээт ажил

Банк болон төслийн аудит

Төрийн болон төсвийн санхүүжилттэй байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит

Төрийн бус байгууллагын санхүүгийн тайлангийн аудит

Жижиг, дунд аж ахуй нэгжийн захиалгат аудит

Байгууллагын дотоод аудит, хяналт, дотоод аудитын зөвлөгөө

Үнийн санал авах

Хэрэв та манай Аудит & Баталгаажуулалтын үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү.

Аудит & Баталгаажуулалт