Бидний туршлага

Эрхэм зорилго

Засаглал, аудит, хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр мэргэжлийн стандартыг Монгол улс болон Дэлхийд түгээн дэлгэрүүлнэ.

Зарчим

Монгол улсын хууль тогтоомжийг алхам тутамдаа дээдэлж, аливаад үнэнч шударга хандана.

Туршлага

Бид мэдлэг, ур чадвар, туршлагаараа тэргүүлж, бусдаас байнга түрүүлж алхана.

Бизкон нь 16 жилийн хугацаанд санхүүгийн болон удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл, гадаад аудит, санхүү, дотоод аудит, дотоод хяналтын салбартаа тэргүүлж, мэдлэг, туршлага, чадварлаг баг, хамт олон, харилцагч үйлчлүүлэгчдийнхээ хамтаар үргэлж манлайлагч байж, аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн, төрийн бус, банк санхүүгийн байгууллагуудад мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээгээ үзүүлж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай байгууллага та бүхэнд дараах үйлчилгээг санал болгож байна. Бид та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа үргэлж баяртай байх болно.

Аудит & Баталгаажуулалт

Татвар & Хуулийн зөвлөгөө

Санхүүгийн үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Стратеги

Хүний нөөц