Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ

Итгэлцэлийг бэхжүүлнэ.

Аливаа байгууллага, хувь хүн болгон ямарваа шийдвэр гаргахын тулд орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт хийх г.м санхүүгийн асуудалтай тулгардаг. Энэхүү тулгамдаж буй асуудлуудыг тань мэргэжлийн үүднээс шийдвэрлэж өгөхийн тулд бид санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг билээ.

Та санхүүгийн зөвлөгөө авснаар:

  • Таны бизнесийн салбарын тулгамдаад буй болон цаашид гарч болох санхүүгийн эрсдэлийг ойлгож, тодорхойлж мэднэ.
  • Таны бизнесийн онцлогоос хамаарч бид шийдвэр гаргах хамгийн тохиромжтой хувилбаруудыг санал болгоно.
  • Манай зөвлөхүүд бүгд санхүү, татвар, стратеги гээд бүхий л салбарын туршлагатай, шилдэг мэргэжилтэнгүүдээс бүрддэг.
  • Танд бизнесээ өргөжүүлж, хөгжин дэвжихэд тань бид туслах болно.

Санал болгож буй үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүргэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах

СТОУС-ыг нэвтрүүлэх

Санхүүгийн тайлан гаргах, зөвлөгөө өгөх

Холбогдох татварын тайлангуудыг гаргах, зөвлөгөө өгөх

Санхүүгийн бүртгэлийг олон улсын стандартын дагуу хөтлөх

Нийгмийн даатгалын тайлан гаргах зөвлгөө өгөх

Санхүүгийн баримтыг шалгалтанд бэлтгэх

Санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх

Компанийн санхүүгийн баримтуудыг үдэж, цэгцлэх

Үнийн санал авах

Хэрэв та манай Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг авахыг хүсвэл энэхүү формыг бөглөнө үү.

Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ