Цалингийн дансны бичилтийг хэрхэн хийх вэ?

Нийтэлсэн 27/04/2019 Таны мэдлэгт

✔️1. Урьдчилгаа гарт олгоход: Дт: Урьдчилгаа цалин Кт: Касс, эсвэл Харилцах
✔️2. ОЗЦ дүнгээр
Дт: Цалингийн зардал Кт: Цалингийн өглөг
✔️3. НДШ /даатгуулагч/
Дт: Цалингийн өглөг Кт: НДШ өглөг
✔️4. ХХОАТ
Дт: Цалингийн өглөг Кт: ХХОАТ өглөг
✔️5. БНДШ /ажил олгогч/
Дт: Нийгмийн даатгалын зардал Кт: НДШ өглөг
✔️6. Урьдчилгаа суутгал
Дт: Цалингийн өглөг Кт: Урьдчилгаа цалин
✔️7. Гарт олгох цалин
Дт: Цалингийн өглөг Кт: Касс, эсвэл Харилцах

✔️НДШ өглөг нийгмийн даатгалд төлөхөд:
Дт: НДШ өглөг Кт: Касс, эсвэл Харилцах
✔️ХХОАТ төлөхөд
Дт: ХХОАТ өглөг Кт: Касс, эсвэл Харилцах

Сэтгэгдэл