Хойшлогдсон татварыг нягтлан бодох бүртгэлд тусгах нь

Нийтэлсэн 01/11/2021 Таны мэдлэгт
🔻ХОЙШЛОГДСОН ТАТВАРЫГ НББ ТУСГАХ БИЧИЛТҮҮД
✔️Хойшлогдсон татварын өр төлбөр үүсэх үед:
Дт. ХТЗардал ххх
Кт. ХТӨр ххх
✔️Хойшлогдсон татварын өрийг буцаах үед:
Дт. ХТӨр ххх
Кт. ХТОрлого ххх
✔️Хойшлогдсон татварын хөрөнгө үүсэх үед:
Дт. ХТХөрөнгө ххх
Кт. ХТОрлого ххх
✔️Хойшлогдсон татварын хөрөнгийг буцаах үед:
Дт. ХТЗардал ххх
Кт. ХТХөрөнгө ххх
✔️Дараа жилүүдэд шилжүүлэхээр баталгаажуулсан татварын тайлангаарх алдагдал үүсэх үед:
Дт. ХТХөрөнгө ххх
Кт. ХТОрлого ххх
✔️Алдагдал шилжүүлэх үед түүнд ногдох хэмжээгээр нь:
Дт. ХТЗардал ххх
Кт. ХТХөрөнгө ххх
/Сангийн сайдын 2020 оны 144 тушаал хавсралт-3/

Сэтгэгдэл