Харвардаас суралцая!!!

Нийтэлсэн 09/04/2020 2020

Лэгшидийн Отгонбаяр:

(Төрийн болон хувийн Компанийн хувьцаа эзэмшигчид, ерөнхий болон гүйцэтгэх захиралууд, газар, нэгжийн захиралууд, удирдах ажилтнууд гэх мэт өөрийгөө хөгжүүлж, бусдыг удирдаж, байгууллагаа амжилтад хүргэх хүн бүрт зориулав)

👨‍🎓Харвардаас өндөр төлбөр төлж олж авсан мэдээлэлээ та бүхэнтэйгээ ЦАХИМААР-ОНЛАЙНААР хуваалцахаар шийдлээ.

🧠Харин танд ямар мэдлэг, мэдээлэл хэрэгтэй байна вэ? Та өөрийгөө удирдаж чадаж байгаа биз? Бусдыг удирдахад бэлэн болсон уу? Бизнесээ, байгууллагаа удирдаж чадахгүй төөрч явна уу? Би таныг доорх 3 төрлийн багцад багтсан, 38 сэдэв тус бүрээр онлайнаар явагдах сургалт, зөвлөгөөнд урьж байна. Утас: 99119107

📍Миний талаар болон  үүсгэн байгуулсан байгууллагуудын талаарх мэдээллийг www.wordpress-777439-2646189.cloudwaysapps.com сайтнаас авч болно.

Фэйсбүүк:
https://www.facebook.com/BizconAuditLLC/
https://www.facebook.com/IIAMongolian
https://www.facebook.com/IMAMongolia

🛎Хичээлийн талаар:
#1_Өөрийгөө_удирдах_менежмент_манлайлалын_хүрээнд – Managing Yourself:

1. Карьер яаж хийдэгийг – Career Management;
2. Ажил яаж амжилттай даалгахыг – Delegating;
3. Зорилгоо оновчтой тодорхойлохыг – Goal Setting;
4. Дээд удирдлагатайгаа яаж харьцахыг – Managing Upward;
5. Хурлын менежмент хийхийг – Meeting Management;
6. Шинэ менежер ажлаа амжилттай эхлүүлэхийг – New Manager Transitions;

#2_Бусдыг_удирдах_менежмент_манлайлалын_хүрээнд – Managing Others:

7. Амжилттай дасгалжуулалт хийхийг – Coaching;
8. Ажилтнаа хөгжүүлэхийг – Developing Employees;
9. Төвөгтэй харилцааг зохицуулахыг – Difficult Interactions;
10. Ажилтнаа халахыг – Dismissing an Employee;
11. Чухал саналаа яаж хэлэхийг – Feedback Essentials;
12. Ажилд авахыг- Hiring;
13. Гүйцэтгэлийг үнэлэхийг – Performance Appraisals;
14. Багийн манлайлал хийхийг – Team Leaderships;
15. Багийн менежмент хийхийг – Team Management;

#3_Бизнесээ_удирдах_менежмент_манлайлалын_хүрээнд – Managing the Business:

25. Төсөв боловсруулахыг – Budgeting;
26. Бизнес кейс боловсруулахыг – Business Case Development;
27. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулахыг – Business Plan Development;
28. Хямралын менежмент хийхийг – Crisis Management;
29. Хэрэглэгчээ хэрхэн анхаарахыг – Customer Focus;
30. Шийдвэр гаргахыг – Decision Making;
31. Ялгаатай хүмүүстэй ажиллахыг – Diversity;
32. Ажлын байрны ёс зүйг – Ethics and Work;
33. Гүйцэтгэлийг хэмжихийг – Performance Measurement;
34. Процесс сайжруулалт хийхийг – Process Improvement;
35. Төслийн менежмент хийхийг – Project Management;
36. Стратегич сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь – Strategic Thinking;
37. Стратеги гүйцэтгэлийг – Strategy Execution;
38. Бизнесийн санхүүг – Business finance;

Дээрх хичээлүүд таалагдсан бол хэрэгтэй хүнд нь хүргэж өгнө үү. Эрдэм номын буян түм бум үржиг.

🇲🇳Төлбөр: Хичээл бүрийн хэмжээ цараас хамаараад ялгаатай байгаа. Хямд тогтоох нь зөв гэж бодож байна. Хэт хямд бол бас үнэ цэнэгүй гэдгийг ойлгож байгаа. Баярлалаа.

Сэтгэгдэл