Санхүүгийн боловсрол бол орчин үед заавал суралцах чадваруудын нэг.

Нийтэлсэн 03/04/2021 2021, Мэдээ мэдээлэл

БИД ТА БҮХЭНД ДАРААХ ОНЛАЙН СУРГАЛТУУД БОЛОН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САНАЛ БОЛГОЖ БАЙНА.

Бид танд орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран ажилтнаа, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгож, ажлаасаа, гэрээсээ суралцах дараах онлайн сургалтуудыг санал болгож байна.

Үүнд:

1. Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт – 220,000 төг / утас: 95959107/

2. Захирал, удирдах ажилтнуудад зориулсан санхүүгийн мэдлэг олгох, байгууллагыг бүх түвшинд хянах ССЕО Mongolia онлайн сургалт – 350,000 төгрөг /утас: 91919107/

3. Дотоод аудитаар мэргэшүүлэх CIA Mongolia онлайн сургалт- 408,000 төгрөг /утас: 95959107/

4. Дотоод хяналтаар мэргэшүүлэх CICA Mongolia онлайн сургалт- 382,500 төгрөг /утас: 95959107/

5. Санхүү хариуцсан захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нарт зориулсан удирдлагын бүртгэлээр мэргэшүүлэх CMA Mongolia онлайн сургалт-374,000 төгрөг /утас: 95959107/

6. Эд хариуцагч, нярав, тооцооны нягтлан бодогчдыг мэргэшүүлэх 1-12 сарын онлайн сургалт /утас: 96969607/

7. Өөрийгөө удирдах Харвардын боловсролыг Монголд эзэмшүүлэх онлайн сургалт- 250,000 төгрөг /утас: 91919107/

Бид танд дараах зөвлөх үйлчилгээг санал болгож байна.

Үүнд: 1. Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах болон шинэчлэлт хийх

2. ААН, Байгууллагын засаглалын үнэлгээ хийх

3. ААН, Байгууллагын дотоод хяналтын системийн үнэлгээ хийх

4. ААН, Байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээ хийх

5. ААН, Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх зэрэг болно. Бидний талаарх танилцуулга, дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.wordpress-777439-2646189.cloudwaysapps.com; www.monicia.mn сайтнаас харна уу.

Хүндэтгэсэн: ТЭРГҮҮН Л.ОТГОНБАЯР

Сэтгэгдэл