Компанийн санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг гар аргаар болон excel программ, Бизкон-5,0 санхүүгийн программ дээр гаргаж сурах Нярав хосолсон ээлжит сургалт явагдаж дууслаа.

Нийтэлсэн 18/08/2018 2018, Мэдээ мэдээлэл

Тус сургалтад дараах мэдлэг, ур чадваруудыг эзэмшүүллээ.
1. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс, суурь ойлголт ААН байгууллагын тайланг гаргах дараалал, тайлангийн ангилал, тушаах хугацаа
2. Дансны ангилал, кодчилол, компанийн ажил гүйлгээ бүртгэх
3. Няравын бүртгэл, тайлан тооцоо
4. Ерөнхий журнал, гүйлгээ баланс, ерөнхий дэвтэр бэлтгэх
5. Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл, элэгдэл тооцох,
6. Цалингийн бүртгэл, ОЗЦ, НДШ, ХХОАТ, БНДШ, ГОЦ тооцоолох, ерөнхий журналд бүртгэх
7. НДШ, ХХОАТ тайлан гаргах
8. Бараа материалын бүртгэл тайлан тооцоо
9. Санхүүгийн тайлан гаргах (Санхүү байдлын тайлан, орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан)
10. ААНОАТ тайлан гаргах
11. Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн тооцоолол
12. Эзэмшигчийн өмчийн бүртгэл
13. НӨАТ, НӨАТ тайлан гаргах
Нэмэлт хичээлүүд: Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, Авлагын бүртгэл, Жижиг мөнгөн сангийн бүртгэл
14. Бүх тайланг Excel программ дээр гаргаж сурах
15. Тайланг Санхүүгийн программ дээр гаргаж сурах
Сургалтад сууснаар:
1. Хугацаагүй эрхтэй санхүүгийн программ бэлэглэнэ
2. Сурах бичиг гарын авлага үнэ төлбөргүй
3. Суусан хүн бүрт гэрчилгээ олгогдоно
4. 21 хоногоос 6 сар 1 жил хүртэлх хугацаанд гүнзгийрүүлэн суралцах боломжтой, шат бүртээ хөнгөлөлттэй.
Уг сургалт нь 30 хувийн хямдралтай тогтмол хичээллэж байна.

Дараагийн сургалтын бүртгэл явагдаж байна дараах линкээр орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай

Компанийн санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг гар аргаар болон, Microsoft excel, санхүүгийн программ дээр гаргаж сурах, нярав компьютер хосолсон сургалт

Сэтгэгдэл