Компанийн тайлан гаргах нягтлан, нярав, DAIMOND-5.0+Payroll хосолсон сургалтын хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

2018 / …. / ….  –  2018 / …. / ….

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

Компанийн санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг богино хугацаанд гар аргаар болон санхүүгийн Daimond-5.0 программ Payroll цалингийн систем хосолсон аргаар гаргаж сурах практик мэдлэг олгоход сургалтын зорилго оршино.

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

  • Нягтлан бодогч мэргэжлээр төгсөж байгаа оюутнуудад ажил дээр гараад шууд ажиллах боломжтой практик дадлага эзэмшүүлэх
  • Нягтлан бодогч мэргэжилтэй боловч мэргэжлээрээ ажиллаагүй удсан хүмүүс
  • Компанийн эзэд захирлуудаар өөрсдөөр нь тайланг гаргах санхүүгийн мэдлэгтэй болгох
  • Нягтлан бодох бүртгэлийг сонирхон судалж байгаа мэргэжлийн бус бүх хүмүүст зориулагдсан

Сургалтын үр дүн

Сургалтанд сууснаар бүх төрлийн тайлан гаргах чадвартай болно, сурах бичиг гарын авлагаар хангана. Гэрчилгээтэй төгсөх ба цаашлаад 6 сарын   100% практик сургалт, 1 жилийн Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдан нягтлан бодогч мэргэжлийг гүнзгийрүүлэн эзэмших боломжтой. Сургалтанд хугацаагүй эрхтэй санхүүгийн программ бэлэглэнэ.

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Сургалтыг  Монголын мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогчдын институтын дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нар удирдан явуулна

Сургалтын агуулга

1 дэх долоо хоног

Нярав

Нярав гэж хэн бэ?
Нярав юу хийдэг бэ?
Нягтлан няравын ажлын уялдаа холбоо
Санхүүгийн тайлан гаргахад няравын оролцоо

Дасгал бодлого

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Санхүүгийн тайлангийн уялдаа холбоо
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт
Нягтлан бодох бүртгэлийн зорилго
Данс гэж юу вэ?
Дансны ангилал
Дансны харьцаа

Дасгал бодлого

Дансны кодчилол
Тохируулах бичилт

Дансны кодчилол
Ерөнхий журналд ажил гүйлгээг бүртгэх
Ерөнхий дэвтэр хөтлөх
Гүйлгээ баланс бэлтгэх
Хойшлогдсон орлого
Хойшлогдсон зарлага
Хуримтлагдсан орлого
Хуримтлагдсан зарлага

Дасгал бодлого

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл
Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт бөглөх
Бэлэн мөнгөний зарлагын баримт бөглөх
Кассын  дэлгэрэнгүй тайлан
Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох арга
Үндсэн хөрөнгийн дэлгэрэнгүй бүртгэл

Дасгал бодлого

Анхан шатны баримт бөглөх

Няравын дэлгэрэнгүй тайлан бөглөх

Цалингийн бүртгэл

Цалингийн бүртгэл
Нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцоолол
ХХОАТ-ийн тооцоолол
Урьдчилгаа цалин олгох хүснэгт
Цалингийн хүснэгт

Дасгал бодлого

Цалингийн дэлгэрэнүй тайлангууд

2 дахь долоо хоног

Бараа материалын бүртгэл

Бараа материалын бүртгэл
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох
Бараа материалын орлого, зарлагын баримт
Бараа материалын дэлгэрэнгүй бүртгэл

Дасгал бодлого

Анхан шатны баримт

Няравын дэлгэрэнгүй тайлан

Санхүүгийн тайлан

Санхүү байдлын тайлан гаргах
Орлого үр дүнгийн тайлан гарга
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан гаргах
Мөнгөн гүйлгээний тайлан гаргах

Дасгал бодлого

Татварын тайлангууд

Нийгмийн даатгалын тайлан гаргах /маягт/
ХХОАТ-н тайлан гаргах /маягт/
ААНОАТ-н тайлан гаргах /маягт/
Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн бүртгэл

Дасгал бодлого

НӨАТ-н тайлан

НӨАТ-н тухай ойлголт
НӨАТ-н өглөг, авлага үүсгэх бүртгэлд тусгах
НӨАТ-н тайлан гаргах /маягт/

Дасгал бодлого

НӨАТ-н тайлангийн маягт бөглөх

Авлагын бүртгэл
Эзэмшигчийн өмчийн бүртгэл

Авлагын тухай ойлголт
Авлагын ангилал
Эзэмшигчийн өмч, ногдол ашиг, хувьцааны бүртгэл

Дасгал бодлого

3 дахь долоо хоног

DIAMOND-5.0+Payroll санхүүгийн программ дээр тайлан гаргах

Программын ерөнхий танилцуулга
Баазын зам үүсгэх
Эхний үлдэгдэл оруулах
Ажил гүйлгээг журналд бүртгэх
Туслах дэлгэрэнгүй тайлангуудыг гаргах
Санхүү байдлын тайлан
Орлого үр дүнгийн тайлан
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
ААНОАТ-ын тайлан
ХХОАТ-ын тайлан
НӨАТ тайлан
Нийгмийн даатгалын тайлан

Дасгал бодлого

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

Ажлын 15 өдөр, Даваа-Баасан гаригуудад өглөө, өдөр, орой ээлжийг сонгон суралцана.

Явагдах салбар

Bizcon 8 шарга салбар: ЧД, Найман шарга төв, Бизкон аудитын байр, 4 давхарт, 402 тоот Утас: 95959107, 312273
Bizcon Монгол 3 салбар: СБД, Монгол 3-р сургуулийн зүүн талд, 86а-Аудитын байр, 1 давхарт Утас: 96969607, 70119107

Дагалдах материал

Гарын авлага, ном дагалдана.
Хугацаагүй эрхтэй санхүүгийн программ бэлэглэнэ.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

М.М.У. ня-бо институт ТББ
Хас банк: 5000009705
Регистр: 9170839

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

ААН, байгууллагын санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг гар аргаар, Microsoft Excel, Бизкон-5.0 санхүүгийн программ дээр гаргаж сурах нярав хосолсон сургалт