Нягтлан бодох бүртгэлийн Англи хэлний сургалт

Бүртгүүлэх

2018 / … / …  –  2018 / …/ …

Бүртгэл явагдаж байна

Зорилго

Нягтлан бодох бүртгэл бол бизнесийн хэл юм. Харин Та бизнесийн хэлээ зөвхөн Монгол хэлээр төсөөлөх бус Англи хэлээр баяжуулбал ямар байна вэ?

Нягтлан бодох бүртгэлийн англи хэлтэй болчихвол ямар давуу тал бий болох вэ?

  • Хувьцаа эзэмшигчид, ТУЗ-н захиралууд, Ерөнхий болон Гүйцэтгэх захиралууд, дээд удирдлагууд Англи хэлдээрх санхүүгийн тайланг уншиж, ойлгодог болно.
  • Нягтлан бодогч хүн мэргэжлээрээ гадаадад болон гадаадын байгууллагад ажиллах боломж нээгдэнэ.
  • Цалин нэмэгдэнэ, албан тушаалд дэвших, хөгжих, урагшлах боломж нээгдэнэ.

Тиймээс БИЗКОН-чууд бид та бүхний карьерийг амжилтанд хөтлөх нягтлан бодох бүртгэлийн англи хэл сургалтаа танилцуулж байна.

Сургалт зориулагдсан вэ?

  • Хувьцаа эзэмшигчид
  • ТУЗ-ийн гишүүд
  • Аудитын хорооны гишүүд
  • Байгууллагын дээд удирдлагууд
  • Гадаад болон дотоод аудиторууд
  • Нягтлан бодогчид
  • Сонирхсон бүх хүн

Тавигдах шаардлага:

Дунд түвшиний англи хэлний мэдлэгтэй

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Уг сургалтыг татварын онол, практик, хяналт шалгалтын чиглэлээр мэргэшсэн, зөвлөх багш удирдана.

Сургалтын програм:

Бүлэг 1

Нягтлан бодох бүртгэл гэж юу вэ?

Нягтлан бодох бүртгэлийн ажил ба төрлүүд
Нягтлан бодох бүртгэлийн дүрэм
Бүтээлч нягтлан бодох бүртгэл
CPA ба CA-ийн талаар

4 өдөр

Бүлэг 2

Санхүү тайлан баланс

Ашиг ба алдагдал
Баланс
Санхүү дансны тухай
Тоон үзүүлэлт ба харьцаа

4 Өдөр

Бүлэг 3

Татварын нягтлан бодох бүртгэл

Татварын систем
Элэгдэл хорогдлыг тооцох аргууд
Татварын зарлага тооцох аргууд
Татвар төлөвлөлт

4 өдөр

Бүлэг 4

Аудит

Аудиторын эрх үүрэг
Аудитын төрөл
Аудитор үйлчлүүлэгчийн харилцаа
График тайлбарлах
Аудитын тайлан

4 өдөр

Бүлэг 5

Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл

Удирдлагын нягтлан бодох бүртгэл гэж юу вэ?
Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Төсөв
Нягтлан бодох бүртгэлийн цаашдын чиг хандлага

4 Өдөр

Бүлэг 6

Хөрөнгө оруулалт

Хил дамнасан хөрөнгө оруулалт
Нягтлан бодох бүртгэлийн ялгаа
Олон улсуудын соёлын асуудал
Нягтлан бодох бүртгэлийн глобалчлалд үзүүлэх нөлөө ба үүрэг

4 Өдөр

Бүлэг 7

Шалгалт

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

1 сар

Байршил

Bizcon VIP салбар: ХУД, Зайсан, Удирдлагын академийн эсрэг талд, Бизконы байр, 2 давхарт Утас: 91919107

Дагалдах материал

Гарын авлага үнэ төлбөргүй дагалдана.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллагын мэдээлэл:

Монголын Дотоод Аудиторуудын Институт
Хаан Банк : 5020183197
Регистр: 8043019

Холбоо барих:

Сургалтын бүртгэл

Компаниуд хамгийн боломжит бага хэмжээгээр татвар төлөх хуулийн боломжууд сургалт

Сургалтын бүртгэл

Бизнесийн англи хэл Elementary B1