Бямба гаригт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын бүх төрлийн тайлан гаргаж сурах нярав, компьютер хосолсон сургалтын хөтөлбөр

Бүртгүүлэх

2018 / 10 / 06  –  2018 / 10 / 20

Бүртгэл явагдаж байна

Сургалтын зорилго

Бизкон боловсролын төв нь 2002 онд “Бүх нийтийг санхүүгийн боловсролтой болгох” уриатайгаар байгуулагдаж эдүгээ 16 жилийн турш мэдлэг, ур чадвар, дадлага туршлага бүхий боловсон хүчин, тохилог анги танхим, материаллаг бааз суурьтайгаар тогтвортой, тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулдаг, тэргүүлэгч мэргэжлийн байгууллага болон өргөжсөн. Нягтлан бодох бүртгэлийн хамгийн олон нэр төрөл бүхий богино хугацааны сургалтуудыг явуулахаас гадна Мэргэшсэн мэргэжлийн нягтлан бодогч эрх олгох 6 сарын 100% практик сургалт, Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн эрх олгох 1 жилийн хугацаатай сургалтыг явуулж буй  боловсролын төв юм.

Өнөө үед богино хугацаанд практикт тулгуурласан сургалтанд сууж, нягтлан бодогчийн мэдлэг, ур чадвартай болох эрэлт хэрэгцээ их болжээ. Бизнес эрхлэгч, аж ахуй нэгж байгууллагын эзэд нягтлан бодох бүртгэлийн мэдлэггүйгээс татварын, санхүүгийн олон эрсдэл тулгарч байна. Тиймээс энэхүү сургалтын зорилго нь нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлан, татварын тайлан гаргах мэдлэг, боловсролыг богино хугацаанд 100% практик бүхий сургалт, хөтөлбөрийн дагуу, ажил хөдөлмөр эрхэлдэг завгүй суралцагч нартаа зориулан зөвхөн Бямба гаригт бүтэн цагаар, нэмэлт хичээлийг онлайнаар санхүүгийн боловсролыг эзэмшүүлэх явдал юм.

Сургалт хэнд зориулагдсан бэ?

  • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр суралцаж буй оюутан төгсөгчид
  • Бичил, жижиг, дунд ААН, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, эзэд удирдлагууд
  • Нягтлан бодох бүртгэлээр сургууль төгссөн боловч мэргэжлээрээ ажиллаагүй хүмүүс
  • Нягтлан бодох бүртгэлийг сонирхон судалж ажиллахыг зорьж буй хүн бүхэнд
  • Сургалтыг сонирхож буй мэргэжил, мэдлэгээ дээшлүүлэх зорилготой хүн бүхэнд /мэргэжил хамаарахгүй/ зориулагдсан.

Сургалтыг хэн явуулах вэ?

Сургалтыг Монголын мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогчдын институтийн практик дадлага туршлагатай мэргэжлийн багш нар удирдан явуулна.

Сургалтын агуулга /танхимаар/

Эхний Бямба гаригт

Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай ойлголт, Нярав, Данс гэж юу вэ?, Дансны ангилал, Дансны харьцаа /Болд, Бат/

Дансны кодчилол

Дансны кодчилол, Ерөнхий журналд ажил гүйлгээг бүртгэх, Ерөнхий дэвтэр хөтлөх, Гүйлгээ баланс бэлтгэх /Сод, Заяа/

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл /АШБ/
Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох арга /Ноён, Оюу/

Цалингийн бүртгэл

Цалингийн бүртгэл /АШБ/
Нийгмийн даатгалын шимтгэл тооцоолол
ХХОАТ-ийн тооцоолол /STS, Finish/

Хоёр дахь Бямба гаригт

Ниймгийн даатгалын тайлан

Нийгмийн даатгалын тайлан гаргах /маягт/

ХХОАТ тайлан гаргах

ХХОАТ-ын тайлан гаргах /маягт/

Бараа материалын бүртгэл

Бараа материалын бүртгэл /АШБ/
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох /Онон/

Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн бүртгэл

Үндсэн хөрөнгө зарах үеийн бүртгэл /Дөлгөөн/

Гурав дахь Бямба гаригт

Санхүүгийн тайлан гаргах

Санхүү байдлын  тайлан гаргах
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан гаргах
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан гаргах
Мөнгөн гүйлгээний тайлан гаргах

ААНОАТ тайлан гаргах

ААНОАТ-ийн тайлан гаргах /маягт/ /STS/

НӨАТ тайлан гаргах

НӨАТ-н тухай ойлголт
НӨАТ-н тайлан гаргах /маягт, жишээ бодлого/

Microsoft excel программ дээр тайлан бэлтгэх

Программ дээр ерөнхий журнал, гүйлгээ баланс, ерөнхий дэвтэр санхүүгийн тайлан бэлтгэх

Сургалтын агуулга /онлайнаар/

Онлайн хичээл-1

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, /Handsome/

Онлайн хичээл-2

Тохируулах бичилт

Хойшлогдсон орлого, Хойшлогдсон зарлага
Хуримтлагдсан орлого, Хуримтлагдсан зарлага  /Б компани/

Онлайн хичээл-3

Авлагын бүртгэл

Авлагын тухай ойлголт
Авлагын ангилал
Найдваргүй авлага, түүнийг данснаас хасах /Хангай компани/

Онлайн хичээл-4

Жижиг мөнгөн сангийн бүртгэл

Жижиг мөнгөн сан, холбогдох бүртгэлүүд

Онлайн хичээл-5

Эзэмшигчийн өмчийн бүртгэл

Эзэмшигчийн өмч, Хувьцааны бүртгэл, хуримтлагдсан ашиг, ногдол ашиг түүний бүртгэл /Ундрам компани/

Онлайн хичээл-6

Бүх тайлангуудыг цахимаар шивж илгээх

Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлангуудыг интернетэд шивж илгээх

Сургалтын төгсөгчид

Сургалтуудын талаар дэлгэрэнгүй

Үргэлжлэх хугацаа

Сургалт 21 хоног, зөвхөн Бямба гаригт бүтэн цагаар хичээллэнэ.

Хичээллэх цаг

Өглөө 10:00- Орой 17:00 цаг хүртэл

Байршил

Bizcon VIP салбар: ХУД, Удирдлагын академийн эсрэг талд, Бизконы байр, 2 давхарт

Утас: 91919107

Дагалдах материал

Сургалтанд гарын авлага дагалдана.
Хугацаагүй эрхтэй санхүүгийн программ бэлэглэнэ.
Гэрчилгээ олгоно.

Байгууллага

Монголын дотоод хяналтын институт ТББ
Худалдаа хөгжлийн банк: 473001556
Регистр: 8071357

Холбоо барих

Сургалтын бүртгэл

Бямба гаригт зохион байгуулагдах ААН, байгууллагын бүх төрлийн тайлан гаргаж сурах, нярав, компьютер хосолсон сургалт