Тасралтгүй сурч хөгжих нь амжилтын үндэс юм.

Монголдоо цорын ганц мэргэшсэн зэргийн эрх олгох сургалт зохион байгуулдаг Бизкон боловсролын төв нь танд дараах сургалтуудыг санал болгож байна.

CPB

Мэргэшсэн мэргэжлийн нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CAT

Мэргэшсэн нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CPA

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CMA Mongolia

Мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CIA

Мэргэшсэн дотоод аудитор

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CICA Mongolia

Мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CGA Mongolia

Мэргэшсэн ерөнхий нягтлан бодогч

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCFO Mongolia

Мэргэшсэн санхүүгийн захирал

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх

CCEO Mongolia

Мэргэшсэн гүйцэтгэх захирал

Дэлгэрэнгүй

Бүртгүүлэх