Мэргэжлийн ур чадвар, шилдэг үйлчилгээ, төгс гүйцэтгэл, өндөр хариуцлага нь манай хамт олны амжилтыг үргэлжлүүлсээр.

Хамтран ажилладаг байгууллагуудынхаа эрх ашгийг ямагт дээдлэн ажилладаг, өндөр ур чадвар бүхий туршлагатай баг хамт олонтой манай байгууллага та бүхэнтэй хамтран ажиллахдаа таатай байх болно.

Бид бол мэргэшсэнгүүд. Мэргэшсэнгүүдийг төрүүлдэг мэргэшсэнгүүд. Бид мэргэшсэнгүүдийн ундарга. Бид Монгол улсын Мэргэшсэн нягтлан бодогч, Мэргэшсэн дотоод аудитор, Мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогч, Мэргэшсэн дотоод хяналтын аудитор, Мэргэшсэн ерөнхий нягтлан бодогч, Мэргэшсэн санхүү хариуцсан захирал, Мэргэшсэн гүйцэтгэх захиралуудаас бүрдсэн Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эрхэлж буй улсын, хувийн, банк санхүүгийн бүх төрлийн байгууллагуудад хяналт, шалгалт, гадаад, дотоод аудит, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг шилдэг баг хамт олон юм. Энэхүү өндөр зэрэглэлийн мэргэшсэн эрх нь биднийг үйлчлүүлэгчиддээ чанартай үйлчилгээ үзүүлэх гол суурь нөхцөл болдог юм.