Сангийн сайдын 302 дугаар тушаал “Бүртгэл хөтлөлтийн улсын үзлэг зохион байгуулах тухай” хавсралттай

Нийтэлсэн 18/01/2019 Таны мэдлэгт

Сэтгэгдэл