Монголын дотоод аудиторуудын өдөр 2020 оны 1 сарын 19 -ний өдөр болж өнгөрлөө.

Нийтэлсэн 20/01/2020 2019

Жил бүрийн 01 сарын 19-ний өдрийг сонгон бид баяраа тэмдэглэж, мэдлэгээ хуваалцаж, туршлагаа солилцдог энэ арга хэмжээ 2 дахь жилдээ үргэлжилж байна.

Дотоод аудит- дотоод аудитор бол засаглал, эрсдэл, дотоод хяналтаар мэргэшсэн, шилдэг, сургагч багш, зөвлөхүүдийн хийдэг нэр төртэй ажил, мэргэшил юм.

Монгол улсын дотоод аудиторуудын өдөр. Дотоод аудиторууддаа баярын өдрийн мэнд хүргэе.

Сэтгэгдэл