Захирал, удирдлагуудад зориулсан байгууллагыг бүх түвшинд хянах онлайн CCEO сургалтын 1 сарын бүртгэл явагдаж байна.

Нийтэлсэн 18/01/2021 2020, Мэдээ мэдээлэл
🚩 ААН, Байгууллагын ерөнхий, гүйцэтгэх захирал, удирдах ажилтнууд, газар нэгжийн захирлууд өдөр тутам санхүүгийн шийдвэр гаргах шаардлагатай тулгардаг. Байгууллагыг амжилтанд хүргэхийн тулд зөвхөн авьяаслаг удирдлагын мэдрэмж, зөн совин байх нь өнөөгийн өрсөлдөөнт цаг үед хангалтгүй болжээ.
Компанийн ТУЗ, аудитын хорооны хурал гэх мэтийн удирдах түвшинд зөв шийдвэр гаргахын тулд байгууллагын санхүү, татвар, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, нягтлан бодох бүртгэлийг ойлгож мэдэх нь санхүүгийн мэдээлэлд хяналт тавих боломжийг уг хөтөлбөр танд олгоно.
♦️Сургалт үргэлжлэх хугацаа: 1 сар
Сургалтын төлбөр: 500,000 төгрөг
Сургалтын төлбөр төлснөөр таны бүртгэл баталгаажна. ТӨЛБӨРӨӨ ХИЙГЭЭД ХЭЗЭЭ Ч ЭХЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ.
💎Сургалтын агуулга:
✔️Санхүүгийн тайланг унших, дүн шинжилгээ хийх, зөв соргогоор тайлбарлах
✔️Татварын тухай, тайлангуудыг гаргахад гүйцэтгэх удирдлагын анхаарах зүйлс, татварын хяналт шалгалтанд хэрхэн бэлтгэх, шийдвэр гаргалт
✔️Нийгмийн даатгалын тухай, тайлангуудыг хэрхэн зөв унших, цалин хөлс урамшууллын бодлогыг бизнестэй уялдуулах нь
✔️Аудитаар илэрдэг нийтлэг алдаа, зөвлөмж
✔️Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн ач холбогдол, бий болгох арга зам
✔️Гүйцэтгэх удирдлага дэргэдээ дотоод хяналтын ажилтан ажиллуулахын давуу болон сул тал.
✔️Гүйцэтгэх удирдлага аудитын хороо болон дотоод аудиттай хэрхэн харилцах
✔️Компанийн стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг хэрхэн хангах
✔️Шилдэг 10 CEO бодит туршлагаас
✔️ Google компанийн шилдэг туршлагууд
✔️Компанийн бүтцийн тухай, хөдөлмөрийн гэрээ түүний зохицуулалт
✔️Хүний нөөцийн менежмент, хүний нөөцийг оновчтой зохион байгуулах нь
✔️Зөрчлийн тухай хуулийг компанид хэрэглэх, зөрчлөөс сэргийлэх нь
✔️Орлогоо яаж өсгөх, орлогод хэрхэн зөв хяналт тавих
✔️Зардлаа бууруулах аргууд, хэрхэн хяналт тавих
☎️9191-9107

Сэтгэгдэл