Гүйцэтгэх захиралууд, Нягтлан бодогч, Удирдах ажилтнуудад зориулсан онлайн сургалтууд эхэллээ.

Нийтэлсэн 16/04/2020 Мэдээ мэдээлэл

#Гүйцэтгэх захиралууд, #Нягтлан бодогч, #Удирдах ажилтнуудад зориулсан Онлайн сургалтууд эхэллээ.

1. #Бизнес болон байгууллагаа хянах, санхүүгийн тайлангаа уншиж, шийдвэр гаргахад сургах Мэргэшсэн гүйцэтгэх захирал эрх олгох сургалт-шалгалт. Хугацаа 30 хоног, төлбөр 600,000 төгрөг.
2. #Удирдлагын бүртгэл, санхүүгийн менежментээр мэргэшүүлэх Мэргэшсэн удирдлагын нягтлан бодогч эрх олгох сургалт-шалгалт. Хугацаа 30 хоног, төлбөр 450,000 төгрөг
3. #Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүйн сургалт-2 өдрийн сургалт, Төлбөр 150,000 төгрөг.
4. #Ашигт малтмал уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, арга зүй, татварын асуудал-2 өдрийн сургалт, төлбөр 150,000 төгрөг
5. #Барилгын салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, арга зүй, татварын асуудал-2 өдрийн сургалт, Төлбөр 150,000 төгрөг.
6. #Үйлдвэрлэлийн салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, арга зүй, татварын асуудал-2 өдрийн сургалт, Төлбөр 150,000 төгрөг
7. #Нийтийн хоолны салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, арга зүй, татварын асуудал-2 өдрийн сургалт, төлбөр 150,000 төгрөг.
8. #Худалдааны салбарын нягтлан бодох бүртгэлийн онцлог, арга зүй, татварын асуудал- 2 өдрийн сургалт, 150,000 төгрөг.

ААН, Байгууллагуудын захиалгат сургалт хийнэ.

Утас: 99119107. Миний утас авахгүй бол та сонирхсон сургалтынхаа талаар мессеж болон чат бичээрэй. Баярлалаа.

www.wordpress-777439-2646189.cloudwaysapps.com

Сэтгэгдэл