Бодит анхан шатны баримтанд тулгуурласан санхүү, татварын тайлан гаргах сургалт

Нийтэлсэн 20/06/2018 Мэдээ мэдээлэл

Худалдаа, Үйлчилгээний байгууллагын анхан шатны баримтанд тулгуурлан 100% ПРАКТИК нөхцөлд Шинэлчлэгдсэн хуулийн хүрээнд Нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн Санхүү , Татварын тайланг бэлдэхээс гадна татварын хяналт шалгалтанд хэрхэн бэлдэх, иж бүрдэл баримт, анхан шатны баримт архивлах зэрэг мэдлэгийг олж авах болно.

 

Бүртгүүлэх утас: 70119107, 96969607

ААН, Байгууллагуудад ажилдаг нягтлан бодогч, санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг муу, ур чадвар хангалтгүй, туршлага бага байгаагаас шалтгаалан татварын акт тавиулах, торгууль төлөх, зөрчлийн хуулиар торгуулах алдаа дутагдал буурахгүй байсаар байна.

Эдгээр нь олон зүйлээс шалтгаалах боловч хамгийн чухал нь ААН, Байгууллагын санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийг хариуцаж байгаа хүмүүс эрсдэл гаргахгүй байх хэмжээний мэдлэг, ур чадвар, туршлага эзэмшээгүйтэй холбоотой.
Тэгвэл бид энэ удаад Бичил ААН, Байгууллагыг татварын акт тавиулахгүй, зөрчлийн хуулийн хариуцлага хүлээхгүй байх хэмжээний мэдлэг эзэмшүүлэх, ур чадвар суулгах, туршлага хуримтлуулах 100% практик, эрчимжүүлсэн санхүү, татварын тайлан бэлтгэж сурах сургалтад урьж байна.

 

Сургалтын агуулга:
БОДИТ АНХАН ШАТНЫ БАРИМТАНД ТУЛГУУРЛАСАН
🔔 БОДИТ ЦАЛИН БОДОЛТ
🔔 БОДИТ ТАТВАРЫН ТООЦООЛОЛ
🔔 БОДИТ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАЛТ
🔔 БОДИТ ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАЛТ
🔔 ТАТВАРЫН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ

БҮРТГҮҮЛЭХ УТАС: 96969607, 70119107

Сэтгэгдэл