Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн шинэчлэсэн найруулга. 2020 оны 12-р сарын 1-ээс мөрдөгдөнө.

Нийтэлсэн 07/10/2020 Таны мэдлэгт

Сэтгэгдэл